10. heinäkuunta 2013 Lisää kommentti

Sisäasiainministeri Päivi Räsänen möläytti viime lauantaina niin käsittämättömiä kommentteja etten voinut olla tarttumatta aiheeseen.

Räsänen totesi kansanlähetyspäivillä mm. seuraavaa, puhuessaan normeja ja lakeja vastaan toimimisesta:

Raamatussa sanotaan, että ”Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä”. Sanomisen tila kapenee, jos emme tätä oikeuttamme käytä.

Tästä löytyy montakin huomionarvoista kohtaa.

  • Ministeri ei saa kehoittaa rikkomaan lakia millään perusteella

Jos laissa on virhe, siihen tulee ajaa muutosta. Niin kauan kuin laki on voimassa, sitä ei todellakaan ohiteta yksittäisen uskontokunnan kirjallisuuteen perustuvilla ohjeistuksilla.

  • Ihmiset ovat yhdenvertaisia

Perustuslain mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan esim. uskonnon tai vakaumuksen perusteella. Mielestäni ministeri Räsänen kuitenkin näin tekee, asettaessaan muiden uskontokuntien edustajat ja uskonnottomat alempiarvoiseen asemaan, näiden noudattaessa ”vain ihmisen” tekemiä lakeja.

  • Jumala ei määrää Suomessa

Vaikka luterilaisella ja ortodoksisella kirkolla on Suomessa vielä erityisasema kirkkolain puitteissa, se ei tarkoita että mitään valtiotason toimintaa ohjaisi kirkko, sen edustajat tai tuskin Jumalakaan. Jokainen yksittäishenkilö saa luonnollisesti ottaa haluamansa Jumalan/jumalat osaksi elämäänsä, mutta se ei oikeuta yhteiskunnan sääntöjen rikkomista ainakaan tässä maassa.

  • Raamattu ei ole Jumalan sana

Ainakaan henkilökohtaisesti en ole ikinä saanut ohjeistusta Jumalalta itseltään, joten on turvauduttava raamattuun. Vaikka raamatun ohjeita noudatettaisiin jopa lain ohi, ne eivät ole Jumalan sana, vaan koostekokoelma kymmenistä kirjoista ja kääröistä, jotka on kirjoitettu useiden ihmisten toimesta vuosisatojen aikana. Jopa hartaat raamatun noudattajat myöntävät, että näissä kirjoituksissa on ristiriitoja keskenäänkin. Viimeistään teoksen kääntäminen Suomeksi ja soveltaminen nykyaikaan vaarantavat ohjeiden asianmukaisen noudattamisen.

Mielestäni nämä möläytykset kyseenalaistavat Päivi Räsäsen toimimisen ministerin tehtävissä, sillä onhan arkisemmissakin ammateissa lojaalisuusvelvoitteita työnantajaa kohtaan. Puheiden kohderyhmällä ei ole merkitystä, sillä ministeri on ”aina töissä”. 

Lisäksi herää kysymys, voitaisiinko Räsästä vastaan nostaa jopa syyte?

Ministeriä vastaan nimittäin voidaan nostaa syyte valtakunnanoikeudessa, mikäli hän ”tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta on olennaisesti rikkonut ministerin tehtävään kuuluvat velvollisuutensa tai menetellyt muutoin virkatoimessaan selvästi lainvastaisesti”.

Ministeri Räsänen kehoittaa noudattamaan kiistanalaisen hahmon ohjeistuksia silloin kun ne ovat ristiriidassa Suomen lain kanssa, eli tämä olisi mahdollisesti tulkittavissa jonkin lain rikkomiseksi. Suomessa yllyttäjää rangaistaan kuten rikoksen tekijää.


Kommentoi juttua

Tommi Honkala
Tietojenkäsittelyn tradenomi ja yrittäjä Helsingistä


Taikasanat:
Käytettävyys, Yrittäjyys, Markkinointi, WWW, Bloggaus